VI har gitt oss.

 
 
 

«Hva som ligger bak oss, og hva som ligger foran oss, er småsaker i forhold til hva som finnes inni oss.»   Ralph Waldo Emerson. (1803 - 1882)